İzmir tire osgb acil durum eylem planı eğitimi görseli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18 Haziran 2013 tarihinde İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’i yayımlanmış ve 01/10/2021 tarihinde güncellenmiştir. Yönetmelik 4 bölümden oluşmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; en az bir çalışanın olduğu hallerde dahi Acil Durum Eylem Planı ve Risk analizi yaptırılmasını zorunludur.

Acil Durum Nedir?

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara denir.

Acil Durum Planı Nedir?

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana denir.

Güvenli Yer Nedir?

Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yere denir.

Acil Durum Derken;

 • Kuruluş hatası,
 •  İnsan hatası,
 •  Doğal olaylar,
 • Araç çarpması,
 • Yangın,
 • Sel/su baskını,
 • Deprem,
 • Heyelan, fırtına,
 • Toplu gıda zehirlenmesi,
 •  İş kazası, bilgisayar sisteminin çökmesi,
 • Anarşik olaylar
Acil Durum Planın Ana Hedefi Nedir?
 • Kaza ve ölümcül olayları engellemek,
 • Binaya, ekipmana ve envantere gelebilecek zararı azaltmak,
 • Çevreyi ve halkı korumak,
 • Operasyonların eski haline dönüşünü hızlandırmak,
Acil Durum Telefonları Nelerdir?

Türkiye'de birden fazla olan acil çağrı numaralarının (155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar, 122 AFAD) tek numara “112” altında toplandı.

114 ZEHİR DANIŞMA HATTI

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?
 • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
 • Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
 • Acil durumlarla mücadele için; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
 • ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
Çalışanın Yükümlülükleri Nelerdir?
 • Acil durum planında alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak
 • İşyerinde acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
 • Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine gelen ekiplerin talimatlarına uymak.
 • Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.
Acil Durumu Neye Göre Belirlerim?
 • Risk değerlendirmesi sonuçları.
 • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
 • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
 • Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
 • Sabotaj ihtimali.

Önleyici ve korunma tedbirleri toplu korumayı esas alır.

Çalışanları Nasıl Yönlendirebilirim Ve Nasıl Belirlerim?
 • çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
 • tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana
 • az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli EN AZ BİRER ÇALIŞANI DESTEK ELEMANI olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
Her ekipte bir ekip başı bulunur.

Peki 10 Kişiden Az Çalışanım Varsa Ne Yapabilirim?

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Acil Durumlara Hazırlık için Alınması Gerekli Önlemler Nelerdir?
 • Tehlikeli kimyasallar, depolama, kullanma, korunma ve taşıma eğitimi.
 • Kimyasal kaza acil durum eğitimi.
 • Ofis çalışanları yangın ve deprem eğitimi.
 • Endüstriyel tesisler yangın, deprem eğitimi.
 • Bina ve tesis çalışanları için depremden korunma ve davranış eğitimi
 • Başta deprem ve yangın bazlı olmak üzere, genel acil durum arama ve kurtarma eğitimi.
 • Acil ilk yardım eğitimi.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda desteğe ihtiyacınız varsa,
sizler için oluşturduğumuz araçlarımızdan faydalanabilirsiniz.