Elle Yük Taşıma Nedir?

Elle Yük Taşıma Nedir?
558 0 | |sağlık

Elle yük taşıma bir ya da birden fazla çalışan tarafından yapılan şu işlemlerden herhangi biridir:

▶ Bir yükü kaldırmak,

▶ Tutmak,

▶ Yere koymak,

▶ İtmek - çekmek,

▶ Taşımak veya

▶ Hareket ettirmek.

 

Elle Taşımada Tehlike Kaynakları nelerdir?

Elle taşıma işlerinde tehlike kaynakları dört başlık altında değerlendirilir;

 

1. YÜK

▶ Fazla ağır, geniş, çalışanın görüşünü kapatan şekle sahip, kavranması zor, baskı yapan keskin ve sert yüzeylere sahip, sabit olmayan ve dengesiz yükler; bu özelliklerin den dolayı tehlike kaynağıdır.

 

2. YAPILAN İŞLER

▶ Tekrarlı, sık, uzun süreli, kısa dinlenme sürelerine sa hip, biçimsiz pozisyon ve hareket içeren, uzun mesafe taşıma gerektiren, aşırı güç gerektiren, çok alçakta veya yüksekte taşınacak nesneye sahip, hassasiyet gerektiren (kırılgan yük veya özel yükleme noktaları) işler; bu özelliklerinden dolayı tehlike kaynağıdır.

 

3. ÇALIŞILAN ÇEVRE

▶ Yeterli boş alana sahip olmayan, dengesiz veya kaygan bir zemine sahip, aydınlatması yetersiz ya da termal konfora uygun olmayan çevreler; bu özelliklerinden dolayı tehlike kaynağıdır.

 

4. BİREYSEL ÖZELLİKLER

▶ Tecrübesiz ve eğitimsiz, işe yeterince hâkim olmayan, yükü nasıl kavrayacağım kaldıracağı ve taşıyacağı ko nusunda bilgisi olmayan; yaş, boy, kilo ve kuvvet özel likleri yapılacak işle uyuşmayan çalışanların bu birey sel özellikleri de tehlike arz eder. Ek olarak, elle taşıma işleri gerçekleştirileceği zaman çalışanın geçmiş sağlık öyküsü de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Uygunsuz elle yük taşıma çalışanların sağlığını nasıl etkiler?

Elle taşıma işleri çalışanların fiziksel risk faktörlerine ma ruz kalmasına sebep olabilir. Eğer taşıma işlemleri tekrarlı ve uzun süreli yapılırsa kas/iskelet sisteminin akut ve/veya kronik fonksiyonel bozukluklarına ve hastalıklarına neden olabilir. Bunlar;

▶ Akut kesik, kırık veya çıkıklar,

▶ Omurga bozuklukları,

▶ Omuz-kol bölgesi bozuklukları,

▶ El bileği kemiği bozuklukları,

▶ Kalça, diz, ayak bileği ve bölgeleri bozuklukları olabilir.

 

Ne yapılmalı?

▶ Yükleri taşımaya başlamadan önce depolama ve trans fer noktalarını göz önünde bulundurarak taşıma planı nızı oluşturun. Bu sayede yük taşıma mesafesini olabil diğince azaltın.

▶ Yükleri kalça seviyenizde ve bu seviyenin üzerinde de polayın. Bu sayede, yükleri taşırken eğilme ihtiyacını azaltın.

▶ Ağır yükleri taşımak için aşırı güç sarf etmeyin, müm künse yükü parça parça taşıyın, değilse yardım alın ve ağırlığı çalışma arkadaşlarınızla paylaşın.

▶ Yükleri taşırken mümkünse el arabası, forklift gibi araç ları kullanın.

▶ Belden dönme hareketinden kaçının. Örneğin yük önü nüzde ise ve sağa-sola dönmeniz gerekiyorsa, dönme hareketini ayaklarınız sabit olarak belden dönerek değil, ayaklarınız ve tüm vücudunuzla dönerek gerçekleştirin.

▶ Ağır yükleri sallamayın ve indireceğiniz noktaya fırlat mayın.

▶ Yerdeki bir yükü kaldırırken, yere eğilerek yükün belinize zarar vermesine izin vermeyin. Başınız yukarıda, dizleriniz üzerine çökerek ağırlığı yerden kaldırın, bu sayede yükün ağırlığını dizlerinize vererek, belinize yük binmesini engelleyin.

▶ Eldiven, iş elbisesi (tulumu), iş ayakkabısı gibi kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanmayı unutmayın. Bu donanımlar hem yükün kaymasını, takılmasını ve düşmesini engelleyecek hem de yükün düşmesi gibi olası bir kaza durumunda el ve ayak yaralanmalarının önüne geçecektir.

 

Kaynak: ISGGM Medya

sağlık ^^description^^ Yerdeki bir yükü kaldırırken, yere eğilerek yükün belinize zarar vermesine izin vermeyin. blog
Popüler Makaleler
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

115,646  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

113,669  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

100,357  0
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

99,222  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

97,583  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

94,903  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

91,852  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

86,504  0
Haftanın Afişi
İş Güvenliğinde Şans Güvenilir Bir Faktör Değildir
Haftanın Komik Durumu
İş güvenliğinde komik durumlar
Haftanın Sözü

"Güvenlik Kültürü Bir Davranış Biçimidir, Öğrenin ve Öğretin..."