Küçük İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği için Kontrol Listesi

Küçük İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği için Kontrol Listesi
111 0 | |inşaat

Hazırlanan bu kontrol listesi, inşaat alanındaki tehlikelerin belirlenmesinde bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Ancak böyle kısa bir listede tüm tehlikelere yönelik sorular kapsamayacağından bu liste tam bir risk değerlendirmesi için uygun değildir.

 

Önleyici faaliyetlere yönelik kontrol listesi;

 İnşaat alanındaki tehlikeli maddelerin depolanma şekli ve kullanımı uygun mu?

✔ Toza maruziyeti önlemek veya azaltmak amacıyla uygun koruyucu önlemler alınıyor mu?

✔ İnşaat alanında bulunan herkes uygun baş ve ayak koruyucusu kullanıyor mu?

✔ Riskleri kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmadan kontrol edebilmenin bir yolu varmı?

✔ İşçilerin kullandıkları KKD’ler yaptıkları işe uygun mu?

✔ KKD dahil tüm ekipman CE işaretine sahip mi?

✔ Çalışanlar dışındaki kişilerin inşaat alanına girmesini engellemeye yönelik korkuluk veya benzeri önlemler var mı?

✔ Çevredekileri (inşaat alanından veya çevresinden geçenler) korumaya yönelik önlemler alınmış mı?

✔ Çalışanlar, çalışma alanlarına güvenli bir şekilde ulaşıp, güvenli çalışabiliyorlar mı? Örneğin, asma geçitler güvenli mi?

✔ İnşaat alanı düzenli, yeterince aydınlatılmış ve iyi tasarlanmış mı?

✔ Bölgede uygun işaretleme yapılmış mı? (uyarı ve trafik işaretleri gibi)

✔ Çalışanların dinlenmesine yönelik düzenlemeler ve mekanlar var mı?

✔ Yangına karşı uygun önlem alınmış mı? (yangın söndürücü ve acil çıkış yolları gibi)

✔ İlkyardım hizmeti sunuluyor mu?

✔ Güç kabloları (yer altı ve yer üstü) işaretli mi? Sorumluları belirlemiş mi?

✔ Elektrik sistemlerinin güvenli çalışıp çalışmadıkları düzenli kontrol ediliyor mu?

✔ Araç tesis operatörleri uygun eğitime ve gerekli sertifikalara sahipler mi?

✔ Şantiye içi araç yolları güvenli halde tutuluyor mu?

✔ Civarda bulunanların güvenliğini sağlamak için kesici ekipmanların etrafında yeterli boşluk bırakılmış mı?

✔ Makinelerin güvenlik tertibatı (sesli uyarıcılar, koruyucular) çalışıyor mu?

✔ Yük ve insan asansörleri, gırgır vinçler uygun şekilde kurulmuş mu ve yetkili kişilerce düzenli kontrol ediliyor mu?

✔ Tüm iş ekipmanları ve makinelerin çalışmaları güvenli olarak sürdürebiliyor mu?

✔ İskelelerin kurumunu, değiştirmesi ve sökülmesi yetkin kişilerce yapılıyor mu?

✔ İskelenin durumu periyodik olarak kontrol ediyor mu?

✔ Kötü hava koşullarının iskeleye olan etkileri kontrol ediliyor mu? (kuvvetli rüzgar gibi)

✔ Çalışanların ve cisimlerin yüksekten düşmesini engelleyici önlemler alınmış mı?

✔ El ile çalışmayı asgariye indirecek tedbirler alınmış mıdır? (mekanik ekipman kullanımının sağlanması gibi)

✔ Kullanılan malzemelerin boyut ve ağırlıklarının çalışanların bel ve sırt incinmelerine yol açmayacak şekilde olması sağlanıyor mu?

✔ Çalışanlar, güvenli kaldırma ile ilgili bilgi ve eğitim aldılar mı?

✔ Gürültüvetitreşimemaruziyetiazaltmakamacıyla, gerekli tüm önlemler alındı mı?

✔ İnşaat alanında düzenli aralıklarla sağlık gözetimi yapılıyor mu?

✔ Gerekli olan her yerde düşmeye karşı koruma önlemi var mı?

✔ Kırılgan çatı veya çatının kırılgan bölümleri (çatı penceresi) açık şekilde belirlenmiş mi?

✔ Düşmeleri engellemek amacıyla, boşluklar açıkça işaretlenmiş ve sabitlenmiş kapaklarla korunuyor mu?

✔ Bir işi, merdiven kullanmaktan daha güvenli şekilde yapmanın yolu var mı?

✔ Kazılar uygun şekilde destekleniyor veya göçme riskini en aza indirecek şekilde yapılıyor mu?

✔ Kazı çalışmalarında açılan çukurlara insanların ve taşıtların düşmesini önleyici koruma var mı?

✔ Yetkili bir görevli düzenli olarak kazı bölgelerini denetliyor mu?

 

İnşaat Sektöründeki Başlıca Tehlike ve Riskler;

• Yüksekten düşme,

• Hareketli bir aracın çarpması,

• Elektrik şokuna kapılma,

• Kazı sırasında yaralanma,

• Düşen malzemelerin çarpması,

• Ağır malzeme kaldırılması sonucu sırt ağrıları ve bel incinmeleri,

• Tehlikeli maddelere maruz kalma,

• Yüksek gürültü nedeniyle işitme kaybı.

 

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Broşürü

inşaat ^^description^^ Hazırlanan bu kontrol listesi, inşaat alanındaki tehlikelerin belirlenmesinde bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. blog
Popüler Makaleler
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

55,702  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

54,814  0
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

54,672  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

54,657  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

54,645  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

42,169  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

41,463  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

41,360  0
Haftanın Afişi
Tehlikeli Malzemeyi Etiketlemeyi Unutma
Haftanın Komik Durumu
İş sağlığı ve güvenliği komik durumlar
Haftanın Sözü

Hayat değerlidir, dikkatli çalışın.