Koruyucu Kıyafetler

Koruyucu Kıyafetler
20 0 | |koruyucu

Koruyucu Kıyafet Nedir?

Kişisel giyecekleri örten veya bunların yerine geçen ve bir veya birden fazla tehlikeye karşı koruma sağlayacak şekilde tasarımlanmış koruyucuları ihtiva eden giyecektir.

 

Genel standart numarası: TS EN 340

 

Koruyucu Kıyafet Çeşitleri Nelerdir?

- Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Kıyafetler.

- Havalandırmalı “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) Koruyucu Kıyafetler.

- Havalandırmasız “Gaz Sızdıran” (Tip 2) Koruyucu Kıyafetler.

- Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayan Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) Koruyucu Kıyafetler.

- Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayan Bağlantı Yerleri Sprey Geçirmez (Tip 4) Koruyucu Kıyafetler.

- Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Sağlayan Koruyucu Kıyafetler (Tip 5 ve Tip 6).

- Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Kıyafetler.

- Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Kıyafetler.

- Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Kıyafetler.

- Profesyonel Kullanım için Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Kıyafetler.

 

 

Güvenli bir Koruyucu Kıyafetten beklentiler nelerdir?

1. Temel Sağlık ve Ergonomi Kuralları

- Zararsızlık: Koruyucu giyecekler kullanıcının sağlığını veya hijyenini olumsuz yönde etkilememelidir.

- Tasarım: Koruyucu giyeceklerin tasarımı, kullanıcı üzerinde doğru konumlandırılmalarını kolaylaştırmalı ve kullanıcının, iş veya diğer faaliyetler esnasında uyum sağlayabileceği hareketler ve vücut duruşuyla birlikte ortam şartları da dikkate alındığında, öngörülebilir bir kullanım süresinde, yerinde kalmasına imkân tanımalıdır.

- Rahatlık: Koruyucu giyecekler kullanıcılara, tehlikelere karşı sağlanan koruma seviyesi, ortam şartları, kullanıcının faaliyet seviyesi ve koruyu cu giyeceğin beklenen kullanım süresiyle uyumlu olacak bir rahatlık seviyesi sağlamalıdır.

 

2. Beden Ölçüsü Gösterilişi

Koruyucu giyeceklere, santimetre olarak ölçülen vücut ölçüleri temel alınarak belirlenen büyüklüğü işaretlenmelidir. İstisnalar ilgili mamul standartla rında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 

3. Eskime

TS EN 340 standardı sadece renk değişimi, temizlikten kaynaklanan boyut değişikliği ve işaretlemenin okunabilirliği üzerine zararlı etkileriyle ilgilidir.

 

İşaretleme ve Piktogramlar: Örnek işaretleme aşağıdaki gibi olmalıdır:

 

Bu gerekliliklere ek olarak koruyucu kıyafetlerin ilgili ürün standartlarında belirtilen testlerin en az birinden asgari düzeyde performans göstermesi gerekmektedir.

 

Laboratuvarımızda koruyucu kıyafetlerle ilgili standartlara uygun şekilde şu testler uygulanmaktadır:

- Kopma, Yırtılma Testi: İlgili ürün standardına göre numunelerin gerilme, kopma ve yırtılmaya karşı da yanım testi yapılır.

- Delinme Testi: İlgili ürün standardına göre numu nelerin delinmeye karşı dayanım testi yapılır.

- Sınırlandırılmış Alev Yayılması Testi: İlgili ürün standardına göre numunelerin sınırlandırılmış alev yayılımı testi yapılır.

- Yüksek Görünürlük Özellikli Kıyafetler için Güneş Işığına Maruziyete Karşı Renk Haslığı Testi: İlgili ürün standardına göre yüksek görünürlük özellik li kıyafetlerin güneş ışığına maruziyete karşı renk haslığı testi yapılır.

- Spektrofotometre ile Renk Tayini Testi: İlgili ürün ve metot standardına göre yüksek görünürlük özel likli kıyafetlerin renk tayin testi yapılır.

 

 

koruyucu ^^description^^ Kişisel giyecekleri örten veya bunların yerine geçen ve bir veya birden fazla tehlikeye karşı koruma sağlayacak şekilde tasarımlanmış koruyucuları ihtiva eden giyecektir. blog
Popüler Makaleler
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

113,911  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

112,529  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

99,316  0
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

97,580  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

95,715  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

92,981  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

90,758  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

85,403  0
Haftanın Afişi
Hayatın Değerli Farket Şansına Güvenme Dikkat Et
Haftanın Komik Durumu
İş güvenliği komik durumlar
Haftanın Sözü

"Güvenliğiniz için Risk Almayın, Önlem Alın."