Madenlerde Pnömokonyoz

Madenlerde  Pnömokonyoz
248 0 | |maden

PNÖMOKONYOZ TANIMI

Akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa genel olarak pnömokonyoz adı verilmiştir.

 

PNÖMOKONYOZ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• Tozun fiziksel ve kimyasal özellikleri

• Tozun boyutları (İnsan sağlığı için önemli olan tozlar 0.5-5 mikron arasındaki büyüklüktedir.)

• Toza maruz kalma süresi

• Maruz kalınan toz miktarı

• Solunum sisteminin savunma mekanizmaları

• Kişisel duyarlılık

• Yaş ve cinsiyet

• Sigara kullanımı (Etkilenmeyi arttırır.)

 

PNÖMOKONYOZUN GÖRÜLDÜĞÜ SEKTÖRLER

Pnömokonyoz daha çok madencilik sektöründe çalışanlarda görülen bir meslek hastalığıdır. Madenciliğin yanısıra bazı sektörlerde de tozlu ortamlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanan pnömokonyoza rastlanmaktadır.

• Kırma, delme ve öğütme işleri

• Yol, tünel ve baraj yapımı işleri

• Maden ocakları

• Döküm işleri (kum ve grafit)

• Porselen sanayi

• Seramik sanayi

• Tuğla ve kiremit sanayi

• Çimento sanayi

• Asbestli balata ve çimento sanayi

• Kumlama işleri

• Cam sanayi

 

MADENLERDE PNÖNOMOKONYOZDAN KORUNMA YOLLARI

TEKNİK ve ORGANİZASYONEL ÖNLEMLER

• Madende yapılan çalışmalarda daha az toz çıkaracak metodların uygulanması,

• Yapılan işlemler sırasında toz oluşumunun en aza indirilmesi için, önceden yüzeylerin ıslatılması,

• Su bariyerleri ile oluşan tozun yayılmasının engellenmesi ve havada asılı bulunan tozun çöktürülmesi,

• Maden zemininde ve ekipmanların üzerinde biriken tozun havaya kalkmasını önlemek için yüzeylerin ıslatılması,

• Cevherin taşınması sırasında toz oluşumunun önlenmesi için (kapalı bantlar, uygun bant hızı vb.) gerekli önlemlerin alınması,

• Doğru planlanmış havalandırmayla havadaki toz konsantrasyonunun azaltılması,

• Oluşan tozun çalışanlara ulaşmasını engelleyici tedbirlerin alınması,

• Belirli aralıklarla ortamdan örnekler almak suretiyle havadaki toz miktarı ve cins tayininin yapılması.

 

KİŞİSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ

Koruyucu olarak uygun toz maskesi, toz tutmayan kumaştan yapılmış ve toz birikmesine imkan vermeyecek şekilde cepleri kapalı iş elbisesi kullanımının sağlanması.

 

TIBBİ ÖNLEMLER

• İşe giriş muayeneleri

• Aralıklı (periyodik) kontrol muayeneleri

• Geç muayene (işten ayrıldıktan sonra)

• Sağlık eğitimleri

 

Kaynak: İSGMM Yayını

maden ^^description^^ Akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa genel olarak pnömokonyoz adı verilmiştir. blog
Popüler Makaleler
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

115,642  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

113,666  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

100,353  0
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

99,218  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

97,576  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

94,899  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

91,845  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

86,501  0
Haftanın Afişi
İş Güvenliğinde Şans Güvenilir Bir Faktör Değildir
Haftanın Komik Durumu
İş güvenliğinde komik durumlar
Haftanın Sözü

"Güvenlik Kültürü Bir Davranış Biçimidir, Öğrenin ve Öğretin..."