Pestisit (Tarım İlacı) Kullanımında Sağlık Gözetimi

Pestisit (Tarım İlacı) Kullanımında Sağlık Gözetimi
487 0 | |tarım

Pestisitler, zararlı organizmaları engellemek, zararlarını azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi ve yaşam alanlarımızın zararlı mikroorganizmalardan arındırılması gibi konularda fayda sağlar.

Pestisitler tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olup, işyerlerinde yapılan sağlık gözetimlerinde, pestisitlere maruziyetlerde göz önünde bulundurulmalıdır.

İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar.

İşveren aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

  • İşe girişlerinde,
  • İş değişikliğinde,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
Kanda Kolinesteraz İzleme Planı

Uzun dönem pestisitlere maruziyet, depresyon hafıza bozukluğu, uyku bozukluğu, halsizlik, halüsinasyon görme gibi çeşitli rahatsızlıkları ortaya çıkarabilmektedir.

Özellikle organofosforlu ve karbamatlı pestisitlere maruz kalındığında bu bileşikler karaciğer tarafından sentezlenen ve plazmada bulunan kolinesteraz enzimi ile reaksiyona girerek kararlı bir bileşik oluştururlar. Pestisitlerle birleşik oluşturan enzim, fonksiyonunu kaybetmekte ve zehirlenme belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Organofosfor veya n-metil karbamat pestisitlerini kullanacak işverenlere; pestisitlerin karıştırılması, yüklenmesi ve/veya uygulanmasında görev alan ve pestisit uygulandıktan sonra sahaya erken giriş yapan çalışanlar için kolinesteraz izleme planı hazırlanması ve uygulanması önerilir. Bu plan dahilinde kolinesteraz testi yapılması, maruziyetin değerlendirilmesinde önemlidir.

Tedavi genel destek tedavisi, dekontaminasyon, absorbsiyonun engellenmesi ve antidot uygulanmasından oluşur.

Kolinesteraz izleme planı ile ilişkili maliyetler, işverenin sorumluluğundadır.

Pestisitlere maruz kalma ihtimali olan çalışanlardan, normal kolinesteraz seviyesini belirlemek için maruziyet gerçekleşmeden önce referans kan örnekleri alınmalıdır. Bazı insanların kanda kolinesteraz seviyeleri diğer insanlara göre düşük olabilmektedir. İşe giriş muayenesi sonuçlarıyla düşük seviyeli kolinesterazı olduğu tespit edilen çalışanlar, organofosfat veya karbamatlı pestisitlerle çalıştırılmamalıdır.

Kolinesteraz düzeylerinin önemli ölçüde düşüp düşmediğini ve/veya çalışanlarda semptom gösterdiğinde tarım ilacından etkilenimin tekrar edip etmediğini belirlemek amacıyla periyodik olarak kan örnekleri alınmalıdır.

ILO’ya göre plazma ya da kırmızı kan hücresi kolinesterazının % 20’den fazla düştüğü durumlarda, normal olarak, pestisit uygulayıcılarının maruziyetini azaltmak için bir çalışma yeri denetimi yapılmalıdır.

Plazma kolinesterazın %40’dan fazla düşüşü veya eritrosit hücresi kolinesterazının %30’dan daha fazla düşüşü halinde, pestisit uygulayıcılarının pestisite maruziyetleri engellenir ve kolinesteraz seviyeleri referans değerine geri dönünceye kadar başka işlerde çalıştırılmaları gerekir.

Pestisit (Tarım İlacı) Kullanımında Sağlık Gözetimi Sonuçları

Muayene ve maruziyet izleme sonuçları, profesyonel sağlık personeli tarafından ilgili çalışana veya çalışanın seçtiği kişilere açıklanmalıdır.

Sağlık gözetimi sonuçları çalışana karşı ayrımcılıkta kullanılmamalıdır.

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Broşürü

tarım ^^description^^ Pestisitler, zararlı organizmaları engellemek, zararlarını azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kullanılan bileşiklerdir. blog
Popüler Makaleler
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

112,216  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

111,052  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

97,982  0
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

95,828  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

93,806  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

91,247  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

89,676  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

84,350  0
Haftanın Afişi
İşinize Uygun, CE İşaretli Eldiven Kullanınız.
Haftanın Komik Durumu
İş güvenliği komik durumlar
Haftanın Sözü

"Güvende kalın, hayatta kalın."