Tire'de Faaliyet Gösteren OSGB Firmaları

Tire'de Faaliyet Gösteren OSGB Firmaları
1,112 0 | |osgb

Osgb iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Arter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi periyodik kontroller, iş giriş muayeneleri, iş sağlığı, iş güvenliği, risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi, çalışma ortamı gözetimi, acil durum hazırlığı, kişisel koruyucu donanım hizmetleri vermektedir.

Tire'de Osgb firmaları işletme yükümlülüklerine dair tüm yeniliklerin takibini sağlayarak sizler adına sorumluluklarınızı üstlenmektedir. Uzmanlık ve yetki sertifikası sahibi mühendis ve hekimleri ile tüm güvenlik kontrol ve uygulamaları harfiyen yerine getiren firmalar, güvenlik aksaklıklarının doğuşundan kaynaklı olası tüm sorunları henüz meydana gelmeden engellemektedir.   İş güvenliği, iç yönetmelikleri hazırlanması, yasal mevzuat gereğince alınması gerekli tüm eğitimlerin verilmesi, çalışma talimatlarının hazırlanması, acil durumlara dair planların hazırlanması, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin hazırlanması ve uygulamaya tabi tutulması gibi hizmetleri sağlamaktadır.

İş yerinde sağlıklı bir ortam oluşturulması için Tire'de osgb listesi kapsamındaki firmalar iş yerlerine gerekli hizmetleri sunmaktadır. Tire’de işyeri doktoru bulundurma zorunluluğu yasalar ile sabit olup, uygulamadaki temel amaç çalışma ortamındaki genel sağlık standartlarını yüksekte tutarak faaliyete sekte vurulmasının önüne geçmektir.Tüm detayların standartlar dahilinde ele alındığı bu alanda, çalışan sağlığını gözetecek her türlü uygulama hizmetin türevleri kapsamında ele alınmaktadır.

ARTER OSGB evrensel vizyonu ve hukuki bilinci ile işyeri doktorluğu alanında gerekli tüm kıstaslara bağlı kalarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

İşyeri hekimliği kapsamında sunulan hizmetler şunlardır:

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşe giriş döneminde gerekli tüm muayenelerin gerçekleştirilmesi
 • Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması
 • Ağır ve tehlikeli işler raporunun hazırlanması
 • Özürlü personeller için işe giriş muayenelerinin yapılması
 • Koruyucu hekimlik hizmeti
 • Hamile ya da emziren çalışan takibi
 • Kronik hastalıkların takibi
 • Bulaşıcı hastalıkların takibi
 • Düzenli olarak yapılmakta olan çalışan sağlık testlerinin yorumlanması
 • Sağlık Hizmetleri

Sağlık Muayenesi ve Raporları

Hastalıkların her geçen gün artması ve çalışanların, iş yerlerinin hijyen şartları, kötü ve olumsuz çalışma koşullarından etkilenmesi sonucu meslek hastalıkları olarak tanımlanabilecek sağlık sorunlarıyla baş başa kalmaktadırlar.İşin devamı süresince periyodik olarak, bedence çalışanların ortalama en az yılda bir çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkiklerinin yapılması ve işe giriş muayene raporları olmadıkça işe alınmaları ve iş başı verilmeleri yasaktır. Arter OSGB ile tesis edeceğiniz sözleşmeyle yasa ve yönetmeliklerin cezai yaptırımlarından korunacak ve iş kaybı yaşamayacaksınız.

Ayrıca, osgb firmaları Tire sınırları içinde bulunan işyerlerinde, işe yeni başlarken ve periyodik olarak yapılacak sağlık gözetimi ile çalışanların yaptığı işten veya işyerinden ne düzeyde zarar ve rahatsızlık görecekleri gibi hizmetleri sunmaktadır.

Sağlık Muayene ve Raporlarının Tekrarlanması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre işveren aşağıdaki hallerde; Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

İşe girişlerinde,
iş değişikliğinde,
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde,
İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik aralıklarla,
Çalışanın iş kolu ve görevine uygun hekim muayenesi öncesinde gerekli olan sağlık tetkiklerinin ve bu tetkiklere dair uzman hekimlerimizin ilgili raporlarının işverene sunulmasından sonra, çalışanlar işyeri hekimlerinin muayenesinden geçirilerek, işletmenin ihtiyaç duyduğu işe giriş sağlık raporlarını hazırlamaktayız.

Ayrıca işe giriş veya periyodik olarak ele alınması gerekli sağlık taramaları ve raporları, Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde istihdam edilen işyeri hekimleri tarafından yerine getirilmektedir.

Mevzuattaki değişimler, sürekli büyüyen ekonomimiz ve dış dünyaya açılış sürecimizde önemli bir unsur olması gereken İş Güvenliği çalışmaları Tire'de hizmet veren Arter osgb uzman ekibi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla İş Güvenliği konusunda en kaliteli hizmetleri vermektedir. İş Güvenliğiyle ilgili Uzman Temini, Risk Analizi, Eğitim, Her Türlü Ölçüm Ve Danışmanlık hizmetleri osgb tarafından sağlanmaktadır.

İşyeri tehlikeleri belirlendikten sonra hangisinin öncelikli risk taşıdığını işyeri risk haritasının çıkartılması ile tespit edilmekte ve risk değerlendirme metotlarından hangisinin kullanılacağına karar verilmektedir.

OSGB, iş kazalarının meydana getirdiği tatsız tablonun nelere mal olabileceğinin bilincinden hareketle risk değerlendirme çalışmaları kapsamında, planlama, ölçüm, analiz, kontrol ve takip işlemleri yapmaktadır. İşletmenin iştigal alanını ve çalışan görüşlerini dikkate alarak faaliyetlerine yön veren Tire'deki Arter OSGB

Çalışanların maruz kalabileceği tüm tehlike ve riskleri belirleyerek,
İş ekipmanlarına ve kimyasal madde kullanımına dair tüm riskleri değerlendirerek,
İş yerlerindeki genel düzenin korunmasını sağlayarak,
Çalışanların içinde bulunduğu fiziki koşulları gözeterek(genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışan)
Tespit edilmiş olan riskler sonucu kişisel koruyucu ve donanımlar belirleyerek,
Çalışan kişilerin sağlıklarını ve güvenliklerini koruma altına alarak,
Risk analizi danışmanlığı yapmaktadır.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
Yurt içinde ve dışında saygınlık ve geçerlilik,
Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini,
Yatırımın ve tasarrufların güvence altına alınması,
Bütün bu hizmetler iş güvenliği sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Osgb fiyat listesi kapsamında yer alan bu hizmetler en kaliteli şekilde size sunulmaktadır. Tire'deki osgb firması olarak faaliyet gösteren Arter Osgb'den hizmetlerimiz için fiyat teklifi alabilirsiniz.

TEKLİF AL

osgb ^^description^^ Tire'deki osgb firması olarak faaliyet gösteren Arter Osgb'den hizmetlerimiz için fiyat teklifi alabilirsiniz. blog
Popüler Makaleler
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

113,911  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

112,529  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

99,316  0
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

97,580  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

95,715  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

92,981  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

90,758  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

85,403  0
Haftanın Afişi
Hayatın Değerli Farket Şansına Güvenme Dikkat Et
Haftanın Komik Durumu
İş güvenliği komik durumlar
Haftanın Sözü

"Güvenliğiniz için Risk Almayın, Önlem Alın."