Yüksekte Güvenli Çalışma Bilinci

Yüksekte Güvenli Çalışma Bilinci
325 0 | |inşaat

Önce farkındalık!

Yüksekten düşme, yapı işyerlerindeki ölüm ve yaralanmaların temel sebeplerindendir. Birçok durumda yüksekte çalışmayla asıl işin yanında yapılması gereken veya tek seferlik bir iş olarak karşılaşılmaktadır. Yüksekte çalışmalarda karşılaşılabilecek riskler belirlenmediğinden ve güvenli çalışma için gereken tedbirler alınmadığından birçok çalışan düşerek hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla yüksekte güvenli çalışmaya gereken önem verilmeli ve çalışma boyunca bu bilinçle hareket edilmelidir.

Yüksekte çalışma nedir?

Yüksekte çalışma, seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışmalardır.

Sorun nedir?

Yüksekten düşme, dünya genelinde ve ülkemizde ölümlü iş kazalarının en yaygın temel sebeplerindendir.

İnşaat sektöründe her yıl düşme şeklinde binlerce iş kazası yaşanmaktadır. Türkiye’de 2013 ila 2017 yılları arasındaki veriler üzerinden yapılan bir araştırmada yapı işyerlerinde yüksekten düşme nedeniyle her yıl ortalama 230 çalışanın hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Ölümle sonuçlanan kazaların çok yüksek seviyelerden düşme şeklinde yaşanabildiği gibi çok daha düşük seviyelerden de meydana geldiği görülmektedir.

O halde ne yapılmalı?
Önce uygun bir planlama yapılmalıdır.
  • Yapılacak iş ayrıntılarıyla düşünülmeli ve yüksekte çalışma gerektirecek tüm faaliyetler tespit edilmelidir. Tek seferlik işler ve birkaç dakika gibi çok kısa süreli olması sebebiyle önemsiz görünebilecek işler de mutlaka değerlendirilmelidir.
  • Riskler asla küçümsenmemeli ve her bir risk değerlendirilmelidir. Basit bir ifadeyle “dikkatli olacağım/dikkat edeceğim” demek asla yeterli değildir.
Mümkün olduğunca yüksekte çalışmaktan kaçınılmalıdır.
  • Bu amaçla farklı ekipman veya çalışma yöntemlerinin kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilmelidir. Yapılacak işin mümkünse yüksekte çalışmaya gerek kalmaksızın yerine getirilmesini sağlayacak yeni bir ekipman olup olmadığı araştırılmalıdır.

  • İlgili ekipman ve her türlü teçhizat ile kullanılacak tesis ve alınacak hizmetlerin yüksekte çalışmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracak şekilde nasıl tasarlanacağı önceden belirlenmelidir.
İş için doğru kişi ve ekipman seçilmelidir.
  • Mümkün olduğunca iskele, platformlu merdiven, yükseltilebilir iş platformu gibi çalışma platformu ve korkulukları olan düşmeyi önleyici ekipman kullanılmalıdır.

  • Hizmet alınan yüklenicilerin yapılacak iş ile ilgili yetkin olup olmadıkları kontrol edilmeli ve tecrübeleri sorgulanmalıdır.
İşi yapacak çalışanlar eğitilmelidir.
  • İşi yapacak çalışanların kurulum ve söküm işlemlerinin güvenli şekilde yapılması da dâhil olmak üzere sağlanan ekipmanı doğru ve uygun bir biçimde kullanacaklarından emin olunmalıdır.
  • Hizmet alınan yüklenicilerin gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olduğu teyit edilmelidir.
Ekipman düzenli olarak kontrol edilmelidir.
  • Kullanılan tüm ekipmanın düzenli olarak kontrol edilip incelendiğinden emin olunmalı ve hasar görmüş ekipman onarılmalı veya kullanım dışı bırakılmalıdır.
Yapılan çalışmalar denetlenmeli ve takip edilmelidir.
  • İşin planlandığı gibi yürütüldüğünden ve işe uygun ekipmanın doğru bir şekilde kullanıldığından emin olunmalıdır.

 

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Bilgi Kartları

inşaat ^^description^^ Yüksekte çalışmalarda karşılaşılabilecek riskler belirlenmediğinden ve güvenli çalışma için gereken tedbirler alınmadığından birçok çalışan düşerek hayatını kaybetmektedir. blog
Popüler Makaleler
Tarım Çalışanları İçin Hijyen

Tarım Çalışanları İçin Hijyen

115,642  0
Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

Yüksekte Çalışma Ekipman Seçimi

113,667  0
Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

Yüksekte Çalışma Temel Bilgiler

100,356  0
İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

İş Güvenliği Nedir ve İş Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

99,222  0
İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

İş Güvenliği Açısından Sakıncalı Komik Durumlar

97,580  0
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması

94,902  0
İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerinde Psikososyal Risk Etmenleri

91,852  0
Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

Meslek Hastalıkları Bildirimi Nasıl Gerçekleşir?

86,504  0
Haftanın Afişi
İş Güvenliğinde Şans Güvenilir Bir Faktör Değildir
Haftanın Komik Durumu
İş güvenliğinde komik durumlar
Haftanın Sözü

"Güvenlik Kültürü Bir Davranış Biçimidir, Öğrenin ve Öğretin..."